ฟิสิกส์ ม.4 ความเร็วสัมพัทธ์

ฟิสิกส์ ม.4 ความเร็วสัมพัทธ์

กรอบอ้างอิงเฉื่อย ( Intertial Frame of reference)

กรอบอ้างอิง คือ ระบบโคออร์ดิเนตที่ผู้สังเกตใช้ในการสังเกตการณ์เคลื่อนที่ของวัตถุกรอบอ้างอิงเฉื่อยคือ กรอบอ้างอิงที่มีความเร็วคงตัวสม่ำเสมอ เป็นกรอบอ้างอิงที่ไม่มีความเร่ง เช่น โลกเป็นกรอบอ้างอิงเฉื่อย ทั้ง ๆ ที่โลกหมุนรอบตัวเอง และเคลื่อนที่ไปรอบดวงอาทิตย์ในเวลาเดียวกัน แต่เนื่องจากโลกอยู่ไกลดวงอาทิตย์ จึงไม่ถูกแรงกระทำ ทำให้โลกมีความเร็วคงที่

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *