ข้อสอบวิชาฟิสิกส์ เพื่อคัดเลือกนักเรียน เข้ารับการอบรมค่าย 1 มูลนิธิสอวน.

ข้อสอบวิชาฟิสิกส์ เพื่อคัดเลือกนักเรียน เข้ารับการอบรมค่าย 1 มูลนิธิสอวน.

IJSO ข้อสอบฟิสิกส์ เพื่อคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ครั้งที่ 10

ข้อสอบวิชาฟิสิกส์ เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน ทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 10 The Eleventh International Junior Science Olympiad: 10th IJSO

IJSO ข้อสอบฟิสิกส์ เพื่อคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ครั้งที่ 11

ข้อสอบวิชาฟิสิกส์ เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน ทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 11 The Eleventh International Junior Science Olympiad: 11th IJSO

ฟิสิกส์ ม.4 ความเร็วสัมพัทธ์

ฟิสิกส์ ม.4 ความเร็วสัมพัทธ์ กรอบอ้างอิงเฉื่อย ( Intertial Frame of reference) กรอบอ้างอิง คือ ระบบโคออร์ดิเนตที่ผู้สังเกตใช้ในการสังเกตการณ์เคลื่อนที่ของวัตถุกรอบอ้างอิงเฉื่อยคือ กรอบอ้างอิงที่มีความเร็วคงตัวสม่ำเสมอ เป็นกรอบอ้างอิงที่ไม่มีความเร่ง เช่น โลกเป็นกรอบอ้างอิงเฉื่อย ทั้ง ๆ ที่โลกหมุนรอบตัวเอง และเคลื่อนที่ไปรอบดวงอาทิตย์ในเวลาเดียวกัน แต่เนื่องจากโลกอยู่ไกลดวงอาทิตย์ จึงไม่ถูกแรงกระทำ ทำให้โลกมีความเร็วคงที่